Жарияланған күні: 24.02.2017 17:33
Өзгертілген күні: 24.02.2017 17:34

«Кеден одағының кедендік шекарасы арқылы жеке тұлғалар өткізетін тауарларды жеке пайдалануға арналған тауарларға жатқызудың критерийлерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №250 бұйрығына  енгізілген өзгерістер 2017 жылғы 20 ақпанда қолданысқа енгізіледі.

        Кеден одағының кедендік аумағына алып жүретін және алып жүрмейтін багажда жеке тұлғалар әкелетін тауарлардың сипаттамасы мен санына, сондай-ақ тауарларды өткізу жиілігіне байланысты, жеке пайдалануға арналған тауарларға жатады, егер:

  1. олардың саны мынадай көрсеткіштерден аспаса:

ЕАЭО СЭК, ТН 4303 10 тауар позициясында жіктелетін ан терісінен жасалған бұйымдар (оның ішінде бас киімдер) — бip адамға 6ip атаудағы, мөлшердегі және  үлгідегі 1 (бip) зат;

ұялы телефон, смартфон - 6ip адамға 2(екі) бірлік;

планшет - 6ip адамға 2 (екі) бірлік;

портативті тасымалданатын компьютерлер және олардын, керек-жарақтары (ноутбук, нэтбук) - 6ip адамға 1 (6ip) бірлік;

зергерлік бұйымдар - 6ip адамға 5 (бес) зат;

велосипед - 6ip адамға 1 (6ip) дана;

бала арбасы - 6ipадамга 1 (6ip) дана;

  1. Кеден одағынын, кедендік шекарасы аркылы жеке тұлғаның  өту және (немесе) онын, тауарларды өткізу ( айынана 1 (6ip) реттен аспаса).
  1. Кеден одағының кедендік аумағына кез келген тәсілмен әкелінетін жеке пайдалануға арналған көлік кұралдары, егер олардың саны жылына 1 (6ip) бірліктен асса кәсіпкерлік кызмет максатына арналған деп карастырылады.
  2. Көрсеткіштер бұрын пайдалануда болған тауарларға (жеке пайдалануға арналған көлік кұралдарын коспағанда) катысты колданылмайды.

 

БҚО бойынша МКД.