Date of publication: 23.11.2018 17:11
Date of changing: 06.12.2018 19:18

     Жекелеген қызмет түрлерін – тауарлармен электрондық сауда жасауды жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне қою Салық кодексінің 88-бабы 4-тармағының екінші тармағына сәйкес "Рұқсат таржәнехабарламалартуралы" Қазақстан Республикасының Заңында айқындалатынтәртіппен жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеуші ретінде қызметтің басталғанын емесе тоқтатылғаны туралы хабарлама негізінде жүргізіледі.

     Осы хабарлама жеке қызмет түрін жүзеге асыру басталғанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей салық органына ұсынылады.

     Қазіргі уақытта жекелеген қызмет түрлерін – уәкілетті ұйымдардың қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын және тауарларды электрондық сатуды жүзеге асыратын салық төлеушіретінде қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы ақпарат БСАЖ АЖ-де, сондай-ақ "Е-лицензиялау" мемлекеттік деректер базасында іске асырылды.»